دوشنبه 4 آبان 1394  05:38 ق.ظ    ویرایش: - -

مقاله ای در مورد دریای خزر

موضوع :

مقاله ای در مورد دریای خزر

( فایل word  قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۵۷

مقدمه :

این دریای نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیکی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشورهای همساهی ایفا می کند. دریاچه خزر با ایجاد کانال ولگا ـ دن بواسطه ارتباط با دریای آزوف و دریای سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.
معرفی دریای خزر
دریای خزر به شکل تقریباً مستطیلی است که طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال کشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول ۹۹۲ کیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.
از نظر اروپائیان نام کاسپین از نام قومی به نام کاسپی که در جنوب غرب این دریا می زیسته اند گرفته شده است نامهای دیگری نیز به این دریا داده شده است.
معدودی از آن عبارتند از:
بحر حیوانات، بحر آبسکون، دریای طبرستان، دریای قزوین و غیره.
(دریای خزر به سبب اینکه بطور طبیعی به اقیانوسهای منجمد شمالی یا اقیانوس اطلس راه ندارد دریاچه ای است که از نظر وسعت و بزرگی از زمانهای قدیم به غلط نام دریا به آن داده شده است به سبب انحلال ۸۵/۱۲ (در هزار) نمک آب آن کمی شور است ولی این شوری از دریاهای دیگر کمتر است.)
از نظر وسعت می توان آن را بزرگترین دریاچه کره زمین دانست طول آن از شمال به جنوب حدود (۱۲۰۵) کیلومتر و پهنای آن در پهن ترین منطقه در بخش شمالی دریا حدود (۵۵۴) کیلومتر و در تنگ ترین قسمتها که بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کیا ولی قرار دارد (۲۰۲) کیلومتر است.
این دریا بین عرض های ۳۵ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۱۳ ، ۴۲ شمالی و طولهای ۲۹ ، ۴۴ ، ۵۴ ، ۳۹ ، ۳۸ ، ۴۶ شرقی قرار دارد. از این نظر، گسترش شمالی و جنوبی و شرقی و غربی آن شرایط بسیار متفاوتی از نظر آب و هوا میزان تبخیر و واردات آب شیرین در آن ایجاد می کند که نه تنها از نظر اکولوژی و محیط زیست تنوع فراوانی به آن می دهد بلکه از نظر ساختمانی نیز تغییراتی از نظر عمق نیروهای مؤثر و بالاخره ویژگیهایی از نظر روانهای دریایی در آن ایجاد می شود.
محیط این دریا حدود ۶۳۷۹ کیلومتر که ۹۹۲ کیلومتر آن در خاک ایران و بقیه در خاک شوروی است مساحت آن حدود ۰۰۰/۴۳۸ کیلومترمربع یعنی ۵/۶ برابر دریاچه آرال و ۵ برابر دریاچه سوپریورو ۱۳ برابر دریاچه بایکال است. حجم آن طبق محاسبه جدید حدود ۷۹۳۱۹ کیلومترمکعب می باشد. طول مجمع خطوط کرانه های آن ۶۳۷۹ کیلومتر است که ۹۹۲ کیلومتر سواحل جنوبی آن از مصب رود اترک در شرق تا مصب رود آستارا در غرب ایران است. عمق متوسط این دریا ۱۸۰ متر و حداکثر آن در بخش جنوبی به ۵۰/۹۴۵ متر می رسد. از مجموع مساحت ۳۷۳۳۰۰۰ کیلومترمربع حوضه آبگیر دریای خزر حدود ۲۵۱۶۰۰۰ کیلومترمربع آن در سطح ایران (دامنه های شمالی سلسله جبال البرز) و بقیه در سطح کشور شوروی قرار دارد. سطح آب دریای خزر در دوره یخچال اوایل دوران چهارم حدود ۸۰ متر از سطح فعلی آن بالاتر بوده ولی امروز سطح آن ۲۶ متر از سطح اقیانوسها کمتر است.
تقسیمات = از نظر اختصاصات حیاتی و عمق سنجی آن را به سه قسمت شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می کنند. عمق متوسط در بخش شمالی یعنی در شمال که خطی از جزیره تیولن به دماغه توب کارآگای می رسد در حدود ۵ متر و حجم آن حدود ۹۴/۰ درصد کل این دریاست از نظر مساحت بخش شمالی این دریا حدود ۷۳/۲۷% مساحت کل دریای خزر را شامل می شود. این قسمت در حد جنوبی خود حداکثر تا ۵۰ متر عمق دارد خزر شمالی مدت زیادی از سال را منجمد است و سواحل آن پست و شنی و دارای جزایر متعددی است. حد جنوبی قسمت خزر میانی خطی است که از جزیره ژیلوی به دماغه کوالی می رسد عمق متوسط آن ۱۷۶ متر و حداکثر عمق آن ۷۷۰ متر می باشد. حجم خزر میانی کمتر از ۳/۱ حجم کل دریای خزر است.
خزر جنوبی = این منطقه شامل سواحل ایران و شبه جزیره آشوران و دماغه کوالی است. عمق متوسط آن ۳۲۵ متر و عمیق ترین نقطه آن دارای عمق ۹۸۰ متر است حجم آن کمی کمتر از ۳/۲ حجم کل دریای خزر است. در سواحل ایران عمیق ترین نقطه در نزدیک و امتداد سواحل شهسوار است و برجستگی زیر دریایی یا ارتفاعی که بخش مرکزی را از بخش جنوبی جدا می کند در خاک روسیه قرار دارد.

 

   


نظرات()  
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  10:11 ق.ظ    ویرایش: - -

عنوان انگلیسی مقاله: TRACE ELEMENTS ACCUMULATION IN EDIBLE TISSUES OF FIVE STURGEON SPECIES FROM THE CASPIAN SEA
عنوان فارسی مقاله: تجمع عناصر كمیاب در بافت های خوراكی 5 گونۀ سگ ماهی (ماهی خاویار) دریای خزر.
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در این مطالعه به تجمع 20 عنصر كم مقدار (Ag, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In,Mn, Mo, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn) در ماهیچه های 5 گونۀ سگ ماهی (Acipenser guldenstaedti, A.  persicus, A.  nudiventris, A.  stellatus و Huso huso) جنوب دریای خزر پرداخته میشود. علاوه بر این، رابطۀ برخی ویژگی های بیولوژیكی و میزان عناصر كم مقدار و همچنین روابط بین عنصری ارزیابی شد.  نمونه ها (10 نمونه از هر 5 گونه) از دو منطقۀ مهم صید سگ ماهی در قسمت ایرانی در سال 2002 گردآوری شد. غلظت عناصر با استفاده از ICPMS مشخص شد. فقط در مورد Cs تفاوت های قابل توجه بین دو منطقۀ نمونه گیری منتخب مشخص شد. تفاوت قابل توجهی در میزان Co, Ga, Rb, Sn, Ti, Pb در ماهیچه گونه ها وجود داشت. تنها در مورد Cd تفاوت های بهم مرتبط وزن بین گونه ها مشاهده شد.  روابط وابسته به طول قابل توجه برای Ga و Ba مشاهده  شد. الگوهای تجمع عناصر با روشهای آماری ارزیابی شد و با سایر پژوهش مقایسه شد. در همۀ موارد،مقدار عناصر كم مقدار سمی (Cd, Cu, Pbو Zn) به طور قابل توجهی زیر سرمشق های بین المللی برای مصرف انسان است. 
كلیدواژه: دریای خزر،سگ ماهی(STURGEON)،عناصر كم مقدار
1.مقدمه:
در طی چهل سال گذشته، بالاخص در دهۀ اخیر میزان آلاینده های (شامل فلزات سنگین،آفت كش ها،هیدروكربن های نفتی و. . . ) در دریای خزر افزایش یافته است و در نتیجه فشارهای بشری بر اكوسیستم های دریایی و ساحل رشد فزاینده داشته است. از آنجا كه دریای خزر یك آبگیر محصور است، زمان اقامت آلاینده ها نیز نسبتا طولانی است و این یكی از دلایل افزایش الاینده است. به عبارت دیگر،از آنجا كه دریای خزر یك محدودۀ آبی مشترك است، فعالیت های یكی از كشورهای ساحلی بر محیط زیست سایر كشورها نیز تأثیر می گذارد. آلودگی درای خزر مسئله ای جدی است و یكی از این آلودگی ها در دوران حكومت شوروی رخ داد. زباله ها و آلودگی حاصل از فعالیت های صنغتی و میدان نفتی  در برخی مجلات وگزارشات گزارش شده است. دریای خزر غذا، آب، فرصت های صنعتی، گاز و نفت كشورها همسایۀ خود را تأمن می كند. با توجه به نقش حیاتی درای خزر در زندگی میلین ها انسان، آلودگی فزایندۀ آن در حال حاضر یكی از نگرانی های عمدۀ محیط زیست شناسایی در سرتاسر دنیا و بویژه كشورهای حاشیۀ دریاچۀ خزر میباشد.


   


نظرات()  
سه شنبه 4 فروردین 1394  07:07 ق.ظ    ویرایش: - -


مقاله دریای خزرقیمت:70000ریال

    موضوع  :

    دریای خزر

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    این دریای نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیكی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شكوفایی اقتصادی كشورهای همساهی ایفا می كند. دریاچه خزر با ایجاد كانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با دریای آزوف و دریای سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.

    معرفی دریای خزر

    دریای خزر یا دریای مازندران به شكل تقریباً مستطیلی است كه طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال كشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 كیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.

    از نظر اروپائیان نام كاسپین از نام قومی به نام كاسپی كه در جنوب غرب این دریا می زیسته اند گرفته شده است نامهای دیگری نیز به این دریا داده شده است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  

ساعت مچی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات